Liten ordlista
A


Air Squat: en knäböj utan vikt där höften ska passera knäna – below parallell – för att räknas som en repetition.


Amanda: en girl. 9-7-5 av ryck 60/40kg och muscle up på tid.


AMRAP: as many rounds/reps as possible. Du gör så många repetitioner eller varv av en satt arbetsmängd inom X antal minuter. Cindy är en 20 minuters AMRAP, alltså så många varv som möjligt på 20 minuter, medan Fight Gone Bad är en AMRAP-intervall där du ska göra så många repetitioner som möjligt.


AMSAP: as many seconds as possible.


Annie: en girl. 50-40-30-20-10 av double unders och situps på tid.


Angie: en girl. 100 pullups, 100 armhävningar, 100 situps, 100 knäböj på tid.


Armhävning: från att bröstet och låren nuddar marken, till att trycka sig upp, bara med hjälp av armarna.


Axelpress: pressa en vikt från axlarna till fullt utsträckta armar.


B


Barbell: se skivstång.


Bar muscle up: en muscle up som görs i räcke.


Below parallell: höften går under linjen på knäna, alltså passerar det parallella planet när rumpan och knäna är i samma höjd.


Benböj: se knäböj.


Benchmark: ett pass, lyft eller en WOD du gör upprepade gånger för att se om du har utvecklats i din träning. Girls används ofta som benchmarkpass.


Boxhopp: du hoppar upp på en låda – en “box”.


Burpee: du börjar med bröst och lår nuddande vid marken och ska sedan ta dig upp – hur du vill – till stående och klappa bakom huvudet. Kan även läggas in i andra övningar för att göra dem jobbigare, t.ex. burpeethrusters eller burpeefrivändningar.


BS: back squat.


BW: body weight.


Bänkpress: liggandes på bänk, pressa en stång från bröstet till utsträckta armar.


C


CTB: Chest To Bar. Du gör en övning där bröstet ska nudda för att den ska räknas som godkänd. Brukar oftast handla om CTB pullups i räcken.


D


Double unders: se dubbelhopp.


D.T: fem RFT av 12 marklyft 70/50kg, 9 hängstyrkefrivändningar 70/50kg, 6 GTO70/50kg.


DU: double unders.


Dubbelhopp: när hopprepet snurrar två varv runt innan man landar.


Dumbbell: se hantel.


Dött stopp: när en övningen görs från den tyngsta positionen i lyftet – helt stilla. Det första lyftet i ett marklyft eller en knäböj där du börjar i bottenläget. Motsatsen till touch and go.


E


Emom: Every minute on the minute. Varje nya minut gör du ett antal reps av en övning. Därefter vilar du resten av minuten, till nästa minut.


F


Fran: en girl. 21-15-9 av thrusters 43/30kg och pullups på tid.


Frivändning: ett olympiskt lyft. Stången ska från marken till du står helt rak med vikten vilandes på axlarna. Höften måste vara below parallell i bottenläget.


Frivändning med stöt: ett olympiskt lyft. Lyftet är i två moment. Först sker enfrivändning, sedan valfri stöt. Höften måste vara below parallell för att lyftet ska vara godkänt.


Frontböj: en form av knäböj där du har vikten framför dig i rackposition.


FS: front squat.


Front squat: se frontböj.


G


Goblet squat: en frontböj som utförs genom att hålla en kettlebell mot bröstet.


GOMAD: gallon of milk a day.


Grace: en girl. 30 ground to overhead 60/40kg på tid. Stången måste nudda axlarna vid varje lyft.


Ground to overhead: någonting (ofta en skivstång) ska tas från marken till ovanför huvudet med helt utsträckta armar. Lyftet för göras precis hur som helst.


H


Hangposition: se hängposition.


HSPU: handstand pushups.


Hantel: en kort stålstång med fasta vikter på sidan.


Helen: en girl. 3 varv av 400m löpning, 21 svingar 24/16kg och 12 pullups på tid.


Hero WOD: extra tuffa WOD som, likt girls, är döpta. Dessa Hero WOD är döpta efter stupna, amerikanska, militärer. En Hero WOD är sällan under 20 minuter och alla är respektingivande. Murph är ett exempel av en Hero WOD.


Hängposition: ofta förkortat bara häng. När en vikt hålls ovanför marken innan ett lyft. “Häng” kan sättas framför flera olika lyft, t.ex. “häng”frivändning, “häng”ryck eller “häng”styrkefrivändning.


K


Kippa: när höften används för att göra en övning lättare. Finns olika tekniker, t.ex. gymnastisk kip eller butterfly kip. Väldigt många övningar går att kippa förutom pullups,t.ex. muscle up.


Knees to elbows: övning i räcke där du nuddar armbågarna med knäna. Övningen utförskippad och inte strikt.


Knäböj: höften går below parallell och du ställer dig upp med helt utsträckt höft. Kan göras både med och utan vikt. Ursprungsövningen brukar räknas som back squat, där vikten ligger bak på skuldrorna, men det finns många variationer, t.ex. overhead squat och frontböj.


KV: kroppsvikt.
L


L-sit: du sitter på marken och trycker dig upp i en L-position och håller. Kan även göras i olika redskap.


M


Metcon: metabolic conditioning/konditionshöjande träning. Varje WOD brukar räknas som en metcon.


Militärpress: se axelpress.


MU: se muscle up.


Murph: en Hero WOD. 1,6 kilometer löpning, 100 pullups, 200 pushups, 300 air squats,1,6 kilometer löpning på tid. Du får dela upp pullups, pushups och air squats som du vill, men det vanligaste är att göra 20st Cindy-varv. Löpningen måste dock ske både innan och efter.


Muscle up: från helt raka armar, hängandes, ska du dra dig upp till helt utsträckta armar i toppläge. Görs oftast i ringar men kan även göras i räcke. Kallas då bar muscle up.


P


PB: personbästa.


Pistols: se enbensknäböj.


Power-: se styrke-.


PR: personligt rekord/personal record.


Press: se axelpress. En press är samlingsord för alla sorters pressar, men en axelpress är ursprungsövningen. Bänkpress är en variant av press.


Pullup: det engelska ordet för chins och används alltid istället. Inom CrossFit är en pullup per definition kippad, och för att andra ska förstå att någon menar strikta pullups måste det sägas innan. Kan göras på olika sätt, t.ex. L-pullups.


Push jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna ska böjas efter själva stöten med höften, då hoppar du in under stången, för att sedan resa dig upp.


Push press: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna får inte böja på sig efter att själva stöten har börjat med hjälp av höftkraften.


Pushup: se armhävning.


R


RFT: rounds for time.


RM: repetitions maximum. 1RM står för det maximala du kan lyfta, det du orkar lyfta en gång. 5RM står för det du orkar lyfta 5 gånger, men absolut inte 6. 1RM marklyft skulle alltså vara det tyngsta du kan ta i marklyft.


Rodd: rodd i en roddmaskin. Det går att ändra inställningen på roddmaskinen så att du antingen ror i meter, kalorier, eller watt. Det blir alltså meter rodda, kalorier brända, eller watt producerade. Rodd kan även utföras med skivstänger eller hantlar, men då benäms de också som stångrodd eller hantelrodd.


Rounds for time: du ska göra en fast arbetsmängd med ett antal fasta varv så fort du kan. D.T är ett exempel på en rounds for time WOD.


Ryck: ett olympisk lyft. Vikten går direkt från marken till raka armar i en rörelse. Höften skall vara below parallell.


Rx/Rx’d: när ett pass utförs som ordinerat. Det är inte skalat och alla övningar utförs med den vikten som passet är skrivet med. T.ex. 100/70kg är en indikation på att övningen ska utföras med 100kg för herrar och 70kg för damer för att räknas som Rx – inte skalat.


Räcke: en stång som sitter fast i taket och går att göra pullups och andra gymnastiska övningar i, samt hänga ringar etc.


S


Skala: att göra en övning lättare genom att byta ut övningen eller sänka vikten för att du inte klarar av just den övningen eller vikten.


Skivstång: stålstång som används till att lyfta med. På skivstången sätts viktplattor i olika vikt. Skivstång är det som används vid olympiska lyft.


Snatch: se ryck.


Snatch balance: när du har stången liggandes bak på skuldrorna, med ett brett grepp, och hoppar under till ryckposition. Målet är att stången inte ska röra sig uppåt över huvud taget, det är alltså snabbhetsträning för att hitta en bra position i sina ryck.


Split jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. När du skjuter ifrån med höftkraften hoppar du under stången och fångar den i split, med ena benet längre fram än det andra.


Squat: se knäböj.


Stenålderskost: se paleo.


Strikt: när en övning utförs utan hjälp av att kippa, det är bara råstyrka som gör övningen.


Styrke-: sätts framför övningar när du inte vill gå below parallell. Om inte ordet styrke-är framför t.ex. frivändning – styrkefrivändning – sker hela rörelsen. “Styrke”lyft kortar alltså av rörelsen så att du inte behöver gå below parallell.


Styrkelyftning: sport där du tävlar i tre olika lyft: knäböj, marklyft och bänkpress. Till skillnad från olympisk tyngdlyftning handlar det mer om råstyrka i denna tävlingsgren.


Stöt: ett olympiskt lyft. Inom CrossFit ofta ett samlingsnamn för de lyft som tar stången från axlarna, med hjälp av höftkraft, ovanför huvudet – push press, push jerk och split jerk– medan det inom olympisk tyngdlyftning är termen för frivändning med stöt. Att sägafrivändning innan är alltså för dem onödigt då ordet stöt även innefattar frivändningen.


Sumoposition: en form av ställning för att lyfta. Du står då med fötterna bredare än axelbredd, till skillnad från vanlig ställning som ofta är höftbredd. Sumomarklyft är en variant av marklyft.


Sumodeadlift highpull: övning där du först gör ett sumomarklyft och sedan drar vikten upp till hakan.


Sumomarklyft: marklyft som utförs i en sumoställning.


Svingar: inom CrossFit betyder svingar normalt amerikanska tvåhandssvingar, alltså att en kettlebell förs från en position mellan benen till ovanför huvudet. Det finns andra svingar, t.ex. ryska, som går till brösthöjd och sådana som görs med en hand.


T


Touch and go: när en övning görs utan stopp mellan repetitionerna. I ett marklyft när du nuddar golvet med vikten och direkt går upp igen – du får på så sätt hjälp av en liten studs upp. Motsatsen till dött stopp.


TTB: toes to bar.


Tumlås: ett sorts grepp för skivstänger. Du lägger tumman på stången och håller sedan om tummen och stången med resten av fingrarna, detta för att få ett mycket säkrare och hårdare grep. Hjälper även till att spara på underarmarna då de inte behöver hålla i stången på samma sätt.


Turkish getup: en övning som börjar med att du ligger på rygg och håller en vikt stilla ovanför dig. Du går sedan upp till du är helt rak i kroppen, sen ner igen till ursprungspositionen. Vikten ska alltid hållas ovanför kroppen med rak arm. Kan göras med flera olika sorters vikter.


Thruster: en övning där du gör en frontböj och sedan på vägen upp, med hjälp av höften, skjuter upp vikten till helt raka armar, med helt rak kropp, utan att stanna emellan.


W


Wall climb: övning där du från magliggande, med fotsulorna mot en vägg, går upp för väggen så att hela kroppen är rak och nuddar väggen.


WOD: workout of the day. Det pass som ska göras för dagen på de CrossFit-gym som finns. Är alltid ett nytt, annorlunda pass varje dag. Brukar även kallas för dagens pass.(Tack för lånet Felix Ledin, livetarharligt.se)


ÖPPETTIDERSom medlem går du in med Parakey både vid pass eller egenträning 05-23.


Icke medlem kontaktar Anton på:0705324407 alt.anton@crossfitangelholm.se

KONTAKTA OSS


Kullavägen 73, Ängelholm


info@crossfitangelholm.se


Tel: 070-5324407


org-nr: 556946-5908