"TUMMY TWISTER"


[ALL TRACKS]
5 Rounds of. . .
AMRAP5:
Buy In: 75/65 Calorie Bike Erg
In Time Remaining:
Round 1: Max Reps Sit Ups
Round 2: Max Reps V Ups
Round 3: Max Reps Hollow Body Rocks
Round 4: Max Reps Flutter Kicks
Round 5: Max Reps Russian Twists

*Score = Total Reps

ÖPPETTIDER


Som medlem går du in med Parakey både vid pass eller egenträning 05-23.


Icke medlem kontaktar Anton på:


0705324407 alt.


anton@crossfitangelholm.se

KONTAKTA OSS


Kullavägen 73, Ängelholm


info@crossfitangelholm.se


Tel: 0705 - 32 44 07