Träning på recept

Visste du att man kan få fysisk aktivitet på recept?


Vi ingår som friskvårdsaktör och kan hjälpa dig


Med hjälp av fysisk aktivitet kan man förebygga många sjukdomar.


Fysisk aktivitet på recept görs i 3 steg

*Samtal om fyssikt aktivitet

*Skriftlig ordination anpassad för dig

*Uppföljning utifrån dina behov


Ta kontakt med din vårdcentral. Välj oss som aktör så hjälper vi dig!